Subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, L3 2023

La Diputació de Girona, en la seva sessió ordinària de 21 de març de 2023 va resoldre concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció per actuar contra els incendis:

  • Concepte: Manteniment franges perimetrals de prevenció.
  • Import subvencionat: 384’75€
  • Import a justificar: 513’00€
  • Cost de l’actuació: 605’00€

Concretament s’ha realitzat el manteniment de les franges ja obertes i que corresponen al projecte executiu de franges perimetrals amb els números 2, 3 (60%), 4, 27 i 29 (80%).