Subvenció per actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, L1 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió de 21 de març de 2023 va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció:

  • Concepte: Recuperació d’espais oberts a la Solana de Pardines. Estassada mecanitzada i tallada d’arbrat en 3,05ha
  • Import subvencionat: 3.202’50€
  • Import a justificar: 4.207€
  • Cost de l’actuació: 4.270’37€

L’actuació s’ha realitzat amb el Consorci per a la protecció i la gestió dels espais d’interès natural del Ripollès (CEINR), a la finca “La Solana de Pardines”, CUP 26 amb el codi d’actuació 1C de l’IOF vigent.