Subvenció pel finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la seva sessió del 9 de maig de 2023 va concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció:

  • Concepte: Promoció de l’activitat fisicoesportiva.
  • Import subvencionat: 1.276’00€
  • Import a justificar: 2.640’00€
  • Cost de l’actuació: 2.755’50€

Amb aquesta subvenció s’ha finançat parcialment el servei de bus i acompanyament dels infants al Casal esportiu del mes de juliol.