Bases i convocat√≤ria del proc√©s d’adjudicaci√≥ dels habitatges de protecci√≥ oficial

S’ha publicat al tauler d’anuncis del consistori l’aprovaci√≥ de les bases i la convocat√≤ria pel proc√©s d’adjudicaci√≥ dels habitatges de protecci√≥ oficial titularitat de l’Ajuntament de Pardines, El termini per presentar les sol¬∑licituds comen√ßa a comptar des de l’endem√† de la publicaci√≥ al BOPG. Podeu descarregar-vos el formulari de la sol¬∑licitud.

Subvenci√≥ nominativa per a l’actuaci√≥ activitats de cooperaci√≥ municipal, per part del Consell Comarcal del Ripoll√®s

El 5-4-2023 la Presid√®ncia del Consell Comarcal del Ripoll√®s va dictar el Decret 2023/131 en el que atorgava a l’Ajuntament de Pardines la seg√ľent subvenci√≥ nominativa: Concepte: Redacci√≥ de projectes inclosos al PUOSC: reurbanitzaci√≥ de la pla√ßa del Pedr√≥ i coberta de la pista poliesportiva. Cost total de l’objecte subvencionat: 11.500‚ā¨ Cost de les despeses […]

Subvenció Fons de Cooperació i Cultural, any 2023

La Junta de Govern de la Diputaci√≥ de Girona del 18 d’abril de 2023 es va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines dins del marc del fons de cooperaci√≥ econ√≤mic i cultural les seg√ľents: Concepte: Despeses corrents. Import subvencionat: 30.570’81‚ā¨ Actuaci√≥: Millores i manteniment sistema viari: carrers. Concepte: Inversions. Import subvencionat: 4.631’94‚ā¨ Actuaci√≥: Canvi llumin√†ries […]

Subvenci√≥ pel finan√ßament de l’acci√≥ de promoci√≥ i foment de l’activitat f√≠sica i l’esport a les comarques gironines 2023

La Junta de Govern de la Diputaci√≥ de Girona, en la seva sessi√≥ del 9 de maig de 2023 va concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg√ľent subvenci√≥: Concepte: Promoci√≥ de l’activitat fisicoesportiva. Import subvencionat: 1.276’00‚ā¨ Import a justificar: 2.640’00‚ā¨ Cost de l’actuaci√≥: 2.755’50‚ā¨ Amb aquesta subvenci√≥ s’ha finan√ßat parcialment el servei de bus i […]

Subvenci√≥ per actuacions en mat√®ria forestal i de prevenci√≥ d’incendis forestals, L3 2023

La Diputaci√≥ de Girona, en la seva sessi√≥ ordin√†ria de 21 de mar√ß de 2023 va resoldre concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg√ľent subvenci√≥ per actuar contra els incendis: Concepte: Manteniment franges perimetrals de prevenci√≥. Import subvencionat: 384’75‚ā¨ Import a justificar: 513’00‚ā¨ Cost de l’actuaci√≥: 605’00‚ā¨ Concretament s’ha realitzat el manteniment de les franges […]

Subvenci√≥ per actuacions en mat√®ria forestal i de prevenci√≥ d’incendis forestals, L1 2023

La Junta de Govern de la Diputaci√≥ de Girona en sessi√≥ de 21 de mar√ß de 2023 va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg√ľent subvenci√≥: Concepte: Recuperaci√≥ d’espais oberts a la Solana de Pardines. Estassada mecanitzada i tallada d’arbrat en 3,05ha Import subvencionat: 3.202’50‚ā¨ Import a justificar: 4.207‚ā¨ Cost de l’actuaci√≥: 4.270’37‚ā¨ L’actuaci√≥ […]

Subvenció campanya patrimoni natural ajuntaments 2023 DDGI

La Junta de Govern de la Diputaci√≥ de Girona en la sessi√≥ ordin√†ria del 21 de mar√ß de 2023 va acordar concedir a l’ajuntament de Pardines la seg√ľent subvenci√≥: Concepte: recuperaci√≥ d’espais oberts en antigues zones de pastura. Import subvencionat: 10.000‚ā¨. 5.326’14‚ā¨ en manteniment i 4.673’86 en inversi√≥. Import m√≠nim a justificar: 11.111’11‚ā¨. Durant el […]

Subvenció per actuacions en camins DDGI 2023

La Diputaci√≥ de Girona per acord de la Junta de Govern en sessi√≥ ordin√†ria del 18 d’abril de 2023 van concedir als ens locals les subvencions del Fons de Cooperaci√≥ Econ√≤mica i Cultural, per l’any 2023. Per a les actuacions de camins, l’Ajuntament de Pardines ha rebut la subvenci√≥ seg√ľent: Concepte: Actuacions en camins. Import […]

1 2 3 4