Subvenci贸 nominativa per a l’actuaci贸 activitats de cooperaci贸 municipal, per part del Consell Comarcal del Ripoll猫s

El 5-4-2023 la Presid猫ncia del Consell Comarcal del Ripoll猫s va dictar el Decret 2023/131 en el que atorgava a l’Ajuntament de Pardines la seg眉ent subvenci贸 nominativa: Concepte: Redacci贸 de projectes inclosos al PUOSC: reurbanitzaci贸 de la pla莽a del Pedr贸 i coberta de la pista poliesportiva. Cost total de l’objecte subvencionat: 11.500鈧 Cost de les despeses […]

Subvenci贸 Fons econ貌mic de car脿cter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en la seva sessi贸 del 9 de maig de 2023, va acordar l’atorgament de la seg眉ent subvenci贸: Concepte: Compra tractor amb pala multiusos. Import de la subvenci贸: 20.530’47鈧 Amb aquesta subvenci贸, s’ha adquirit un tractor Kuwota principalment per a les actuacions en nevades i esllavissades.

Subvenci贸 Fons de Cooperaci贸 i Cultural, any 2023

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona del 18 d’abril de 2023 es va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines dins del marc del fons de cooperaci贸 econ貌mic i cultural les seg眉ents: Concepte: Despeses corrents. Import subvencionat: 30.570’81鈧 Actuaci贸: Millores i manteniment sistema viari: carrers. Concepte: Inversions. Import subvencionat: 4.631’94鈧 Actuaci贸: Canvi llumin脿ries […]

Subvenci贸 pel finan莽ament de l’acci贸 de promoci贸 i foment de l’activitat f铆sica i l’esport a les comarques gironines 2023

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en la seva sessi贸 del 9 de maig de 2023 va concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg眉ent subvenci贸: Concepte: Promoci贸 de l’activitat fisicoesportiva. Import subvencionat: 1.276’00鈧 Import a justificar: 2.640’00鈧 Cost de l’actuaci贸: 2.755’50鈧 Amb aquesta subvenci贸 s’ha finan莽at parcialment el servei de bus i […]

Subvenci贸 per actuacions en mat猫ria forestal i de prevenci贸 d’incendis forestals, L3 2023

La Diputaci贸 de Girona, en la seva sessi贸 ordin脿ria de 21 de mar莽 de 2023 va resoldre concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg眉ent subvenci贸 per actuar contra els incendis: Concepte: Manteniment franges perimetrals de prevenci贸. Import subvencionat: 384’75鈧 Import a justificar: 513’00鈧 Cost de l’actuaci贸: 605’00鈧 Concretament s’ha realitzat el manteniment de les franges […]

Subvenci贸 per actuacions en mat猫ria forestal i de prevenci贸 d’incendis forestals, L1 2023

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona en sessi贸 de 21 de mar莽 de 2023 va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines la seg眉ent subvenci贸: Concepte: Recuperaci贸 d’espais oberts a la Solana de Pardines. Estassada mecanitzada i tallada d’arbrat en 3,05ha Import subvencionat: 3.202’50鈧 Import a justificar: 4.207鈧 Cost de l’actuaci贸: 4.270’37鈧 L’actuaci贸 […]

Subvenci贸 campanya patrimoni natural ajuntaments 2023 DDGI

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona en la sessi贸 ordin脿ria del 21 de mar莽 de 2023 va acordar concedir a l’ajuntament de Pardines la seg眉ent subvenci贸: Concepte: recuperaci贸 d’espais oberts en antigues zones de pastura. Import subvencionat: 10.000鈧. 5.326’14鈧 en manteniment i 4.673’86 en inversi贸. Import m铆nim a justificar: 11.111’11鈧. Durant el […]

Subvenci贸 per actuacions en camins DDGI 2023

La Diputaci贸 de Girona per acord de la Junta de Govern en sessi贸 ordin脿ria del 18 d’abril de 2023 van concedir als ens locals les subvencions del Fons de Cooperaci贸 Econ貌mica i Cultural, per l’any 2023. Per a les actuacions de camins, l’Ajuntament de Pardines ha rebut la subvenci贸 seg眉ent: Concepte: Actuacions en camins. Import […]

Ajut per a actuacions de xarxa vi脿ria per a la gesti贸 dels boscos DACC 2022

Per resoluci贸 de la Direcci贸 General d’Ecosistemes Forestals i Gesti贸 del Medi, de data maig de 2022 es va atorgar a l’Ajuntament de Pardines ajut de l’Annex 3 xarxa vi脿ria amb el seg眉ent detall: Concedent: Departament d’Acci贸 Clim脿tica, Alimentaci贸 i Agenda Rural Generalitat de Catalunya-Uni贸 Europea FEADER Import: 3.544’85鈧 (DACC 57%) 2.674’18鈧 (FEADER 43%); Total […]

Atorgament campanya del Pla a l’acci贸 2022-2023

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona en la sessi贸 ordin脿ria del 2 d’agost de 2022 va acordar atorgar a l’ajuntament de Pardines subvenci贸 amb el seg眉ent detall: Concepte: Tasques en la comptabilitat energ猫tica Import subvencionat: 288鈧 (144鈧 any 2022 i 144鈧 any 2023), despesa m铆nima a justificar 384鈧.

1 2 3 18