Subvenció campanya patrimoni natural ajuntaments 2023 DDGI

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 21 de març de 2023 va acordar concedir a l’ajuntament de Pardines la següent subvenció:

  • Concepte: recuperació d’espais oberts en antigues zones de pastura.
  • Import subvencionat: 10.000€. 5.326’14€ en manteniment i 4.673’86 en inversió.
  • Import mínim a justificar: 11.111’11€.

Durant el setembre s’han estat executant tasques de recuperació de pastures a la finca CUP municipal “Emprius de Pardines”, a la zona de la Devesa de la Balduna i el Clot de les Coromines. Les actuacions han consistit en l’estassada selectiva del matollar i la tala dels arbres més joves dins de les pastures. Dels arbres que han quedat, s’han anellat part dels arbres més grans perquè quedessin morts en peu i els de major envergadura s’han podat a les parts més baixes. Aquesta acció s’ha realitzat per tal de mantenir zones obertes, essencials per espècies amenaçades com la verderola (Emberiza citrinella) i l’escorxador (Lanius collurio) i com a zones prioritàries de pastura pels ramaders del poble.

Com a acció paral·lela s’han acabat de renovar la cartellera interpretativa de XN2000 del poble. A dia d’avui, el 100% dels cartells que divulguen els valors naturals dels espais naturals del poble han quedat renovats.