Subvenció per actuacions en camins DDGI 2023

La Diputació de Girona per acord de la Junta de Govern en sessió ordinària del 18 d’abril de 2023 van concedir als ens locals les subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, per l’any 2023.

Per a les actuacions de camins, l’Ajuntament de Pardines ha rebut la subvenció següent:

  • Concepte: Actuacions en camins.
  • Import subvencionat: 1.600€

S’ha executat la sega de marges dels següents camins: 

  • Pardines – Sta. Magdalena – Pla Martí
  • Vilaró – Can Barratort
  • Les Vinyes – La Falgosa