Ajut per a actuacions de xarxa viària per a la gestió dels boscos DACC 2022

Per resolució de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, de data maig de 2022 es va atorgar a l’Ajuntament de Pardines ajut de l’Annex 3 xarxa viària amb el següent detall:

  • Concedent: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Generalitat de Catalunya-Unió Europea FEADER
  • Import: 3.544’85€ (DACC 57%) 2.674’18€ (FEADER 43%); Total 6.219’03€
  • Actuació: Arranjament substancial de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible; actuacions puntuals i construccions d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors. Camí ramader de la Collada Verda