Atorgament campanya del Pla a l’acció 2022-2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 2 d’agost de 2022 va acordar atorgar a l’ajuntament de Pardines subvenció amb el següent detall:

  • Concepte: Tasques en la comptabilitat energètica
  • Import subvencionat: 288€ (144€ any 2022 i 144€ any 2023), despesa mínima a justificar 384€.