Subvenci贸 per a inversions municipals en cementiris 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona reunida el 3 d’agost de 2021 es va atorgar la subvenci贸 segons els seg眉ent detall: Import concedit: 16.550’94鈧 Import m铆nim a justificar: 18.389’94 鈧 Concepte: Substituci贸 del mur de tancament i enllumenat eficient.

Subvenci贸 per actuacions municipals per nevades 2022

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en sessi贸 ordin脿ria del 5 de juliol del 2022 va acordar la concessi贸 de les subvencions per a actuacions municipals pernevades 2022 – Assist猫ncia i Cooperaci贸 als Municipis, del que l’Ajuntament de Pardines n’ha estat beneficiari segon els detall seg眉ent: Import subvencionat: 2.563,27鈧 Import a justificar: […]

Declarat esta d’alerta per sequera hidrol貌gica.

El Pla especial d鈥檃ctuaci贸 en situaci贸 d鈥檃lerta i eventual sequera defineix les unitats d鈥檈xplotaci贸 en qu猫 s鈥檕rganitza el districte de conca fluvial de Catalunya i els indicadors i llindars que permeten la declaraci贸 d鈥檈ntrada i de sortida dels escenaris de sequera als efectes de gestionar els episodis de sequera quan es redueix la garantia de […]

Consulta p煤blica pr猫via a l鈥檈laboraci贸 d鈥檜n Avantprojecte de la llei de muntanya

Amb l’objectiu de copsar l’opini贸 de la ciutadania en general i dels subjectes i les organitzacions representatives potencialment afectats en cada cas, i donant compliment a la聽Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu com煤 de les administracions p煤bliques聽que a l’article 133.1 preveu una consulta pr猫via a la redacci贸 d’avantprojectes de llei o projectes de reglament […]

Fons de cooperaci贸 econ貌mica i cultural 2022. Noves tecnologies.

La Junta de Govern de la Diputaci贸 de Girona, en sessi贸 ordin脿ria del 3 de maig del 2022 va acordar la concessi贸 de les subvencions del fons de cooperaci贸 econ貌mica i cultural de l’any 2022. Entre elles, a l’Ajuntament de Pardines se li ha atorgat: 聽– Noves tecnologies: 622’12鈧

Consulta p煤blica pr猫via Generalitat de Catalunya

Resta obert el tr脿mit de consulta p煤blica pr猫via a la redacci贸 d’avantprojectes de llei al portal ParticipaGencat. Per recollir les opinions i les demandes de la ciutadania catalana, aix铆 com per donar difusi贸 de la consulta als grups espec铆ficament interessats, com ho s贸n, entre altres, les entitats locals, les organitzacions associatives dels ens locals i […]

1 2 3 4 5 17