Atorgament campanya del Pla a l’acció 2022-2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 2 d’agost de 2022 va acordar atorgar a l’ajuntament de Pardines subvenció amb el següent detall: Concepte: Tasques en la comptabilitat energètica Import subvencionat: 288€ (144€ any 2022 i 144€ any 2023), despesa mínima a justificar 384€.

Atorgament subvenció per nevades 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 20 de juny passat va atorgar la subvenció per nevades 2023 al municipi de Pardines amb el següent detall: Concepte per a despeses corrents: Adquisició de potassa, retirada de neu camins veïnals i nucli. Adquisició de de carburant i manteniment llevaneus. […]

Subvenció de la Diputació de Girona del Pla a l’acció 2018-2019:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària del 7 d’agost de 2018 en el marc de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2018-2019 va atorgar subvenció a l’Ajuntament de Pardines per import de 27.247,13€ en relació amb els següents: Concepte: Canvi d’enllumenat públic de Pardines Import 2018: 13.623,56€ Import 2019: […]

Subvenció per a inversions en habitatges de polítiques socials 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 19 d’abril de 2022 va atorgar a l’ajuntament de Pardines subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials amb el detall següent: Exp. 2335/2022, import concedit 4.493,40€ en concepte de canvi de mampara i instal·lació de plaques fotovoltaiques. C/ […]

Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a Ajuntaments

LA Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 17 de maig de 2022 ha atorgat a l’Ajuntament de Pardines el següent: Import concedit: 10.000€ Import mínim a justificar: 11.111,11€ Concepte subvencionat: Millora ecològica de l’estany dels barbs i restauració d’elements interpretatius a l’EIN Serra Cavallera. S’ha subvencionat el 90% de […]

1 2 3 4 18