Subvenció nominativa per a l’actuació activitats de cooperació municipal, per part del Consell Comarcal del Ripollès

El 5-4-2023 la Presidència del Consell Comarcal del Ripollès va dictar el Decret 2023/131 en el que atorgava a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció nominativa:

  • Concepte: Redacció de projectes inclosos al PUOSC: reurbanització de la plaça del Pedró i coberta de la pista poliesportiva.
  • Cost total de l’objecte subvencionat: 11.500€
  • Cost de les despeses subvencionables: 11.500€
  • Import de la subvenció: 10.000€.