Subvenció Fons econòmic de caràcter extraordinari 2023

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la seva sessió del 9 de maig de 2023, va acordar l’atorgament de la següent subvenció:

  • Concepte: Compra tractor amb pala multiusos.
  • Import de la subvenció: 20.530’47€ 

Amb aquesta subvenció, s’ha adquirit un tractor Kuwota principalment per a les actuacions en nevades i esllavissades.