Subvenció de la Diputació de Girona del Pla a l’acció 2018-2019:

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en sessió ordinària del 7 d’agost de 2018 en el marc de la campanya “Del Pla a l’Acció” 2018-2019 va atorgar subvenció a l’Ajuntament de Pardines per import de 27.247,13€ en relació amb els següents:

  • Concepte: Canvi d’enllumenat públic de Pardines
  • Import 2018: 13.623,56€
  • Import 2019: 13.623,57€
  • Despesa a justificar: 36.329,51€

L’actuació s’ha executat aquests mesos de 2023 canviant les lluminàries existents per LED. El cost de l’actuació ha estat de: 37.181,40€