Subvenció per a inversions en habitatges de polítiques socials 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona en la sessió ordinària del 19 d’abril de 2022 va atorgar a l’ajuntament de Pardines subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials amb el detall següent:

  • Exp. 2335/2022, import concedit 4.493,40€ en concepte de canvi de mampara i instal·lació de plaques fotovoltaiques. C/ camp del Padró  s/n baix 1
  • Exp. 2339/2022, import concedit 3.978,89€ en concepte de canvi de mampara i instal·lació de plaques fotovoltaiques. C/ camp del Padró  s/n baix 2
  • Exp. 2339/2022, import concedit 4.493,40€ en concepte de canvi de mampara, instal·lació de plaques fotovoltaiques i pintura. C/ camp del Padró  s/n planta 1, 1
  • Exp. 2344/2022, import concedit 5.540,89€ en concepte de canvi de mampara, instal·lació de plaques fotovoltaiques i pintura. C/ camp del Padró  s/n planta 1, 2