Fons de Cooperació Econòmica i Cultural DDGI

La Diputació de Girona ha atorgat un any més, l’ajut del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’Ajuntament de Pardines. Essent, enguany,  un import total de 39.979,98€, dels quals ja se n’ha justificat 32.979,98€,  que han permès al consistori contribuir a sufragar el cost de les següents despeses:

  • DESPESES CORRENTS: 25.100,00€ repartits en:
    • Enllumenat públic:10.200€ i
    • Arranjament de vies públiques: 14.900€.
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles varis= 5.665,00€
  • NOVES TECNOLOGIES: 614,98€
  • SEGA DE MARGES: 1.600,00€

TOTAL JUSTIFICAT= 32.979,98€

PENDENT JUSTIFICAR= 

  • ACTUACIÓ D’INVERSIÓ: 7.000,00€

quadre per penjar web