Subvenció per actuacions municipals per nevades 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 5 de juliol del 2022 va acordar la concessió de les subvencions per a actuacions municipals per
nevades 2022 Assistència i Cooperació als Municipis,
del que l’Ajuntament de Pardines n’ha estat beneficiari segon els detall següent:

  • Import subvencionat: 2.563,27€
  • Import a justificar: 3.812,87€
  • Percentatge de finançament: 67,23€