Declarat esta d’alerta per sequera hidrològica.

El Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera defineix les unitats d’explotació en què s’organitza el districte de conca fluvial de Catalunya i els indicadors i llindars que permeten la declaració d’entrada i de sortida dels escenaris de sequera als efectes de gestionar els episodis de sequera quan es redueix la garantia de disponibilitat d’aigua i s’activa el propi Pla Especial de Sequera i les mesures que se’n deriven.
D’acord amb l’esmentat Pla, Pardines es troba adscrit a la Capçalera Ter. L’estat de sequera hidrològica es basa en la pluja acumulada en els darrers mesos mitjançant l’indicador “Standard Precipitació Índex” que calcula cada mes el Servei Meteorològic de Catalunya (SPI). Per al càlcul de l’acumulació, l’indicador avalua diferents períodes (9, 12 i 24 mesos). En els darrers mesos, fruit de la manca de pluges, l’indicador de sequera hidrològica de la unitat d’explotació presenta una reducció sostinguda, assolint en la actualitat valors menors a -1,5 al SPI 24, que es correspon amb el llindar d’entrada en alerta per sequera hidrològica establert al PES.
Per l’anterior, el Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua va acordar, en la sessió del passat 19 de juliol de 2022, declarar l’estat d’alerta per sequera hidrològica a la Capçalera del Ter i s’ha publicat al DOGC la resolució ACC/2374/23 de juliol.

L’entrada en aquest estat de sequera comporta, d’acord amb el PES, una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d’aigua que afectaran a tots els municipis pertanyents a aquestes unitats d’explotació. Aquestes mesures es poden consultar al Pla de sequera.

Podeu consultar l’estat de la sequera al Visseq, que és el visor de la sequera on es poden veure la evolució dels indicadors calculats i l’estat de sequera declarada. Es pot accedir des de la web pública de l’ACA i també mitjançant l’enllaç: https://aplicacions.aca.gencat.cat/visseq/mapa.html

Podeu consultar també les mesures aquí: annex ACA

Seguim les indicacions per combatre la sequera.