Subvenció per a inversions municipals en cementiris 2021

Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona reunida el 3 d’agost de 2021 es va atorgar la subvenció segons els següent detall:

  • Import concedit: 16.550’94€
  • Import mínim a justificar: 18.389’94 €
  • Concepte: Substitució del mur de tancament i enllumenat eficient.