Subvenció per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 17 de maig de 2022 ha atorgat a l’Ajuntament de Pardines subvenció per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, línia 1, segons el detall següent:

 • Concepte:
  • Recuperació d’espais oberts: tallada d’arbrat en 2 ha i estassada
   mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora en 4 ha
 • Import a justificar:
  • 5.400€
 • Import concedit:
  • 4.050€
 • %:
  • 75