Subvencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural per a Ajuntaments

LA Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 17 de maig de 2022 ha atorgat a l’Ajuntament de Pardines el següent:

  • Import concedit: 10.000€
  • Import mínim a justificar: 11.111,11€
  • Concepte subvencionat: Millora ecològica de l’estany dels barbs i restauració d’elements interpretatius a l’EIN Serra Cavallera.

S’ha subvencionat el 90% de l’actuació.