PLA ESPECIAL D’INVERSIONS SOSTENIBLES (PEIS-2014)

Amb la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a l’any 2014 de 22.248,90 € s’han portat a terme les següents actuacions a Pardines: Mur del Camí de Can Nofre, millora traçat del Camí del Cementiri, mur de pedra del Camí de Pujalt i reparació enllosat del Carrer de Dalt.