Subvenció per les despeses derivades del funcionament ordinari del consultori

El Consell Rector de Dipsalut, en la sessió ordinària número 2021/07 que va tenir lloc el 6 de juliol de 2021 va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines l’import de 3.742’64€ (el 92’41€ de la despesa).

El concepte de la subvenció és “despeses corrents al consultori local“.

Aquest cop la subvenció era bianual, 2020 i 2021.