Seguiment del virus IAAP H5N1 influença aviària

Des del Servei de Prevenció en Salut Animal de la Subdirecció General de Ramaderia, informen de la detecció de 3 focus en aus silvestres (2 al Segrià i 1 a l’Alt Empordà).

Demanem que tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC.

Us fem extensius les sospites de la malaltia:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influència aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc

Cal extremar les mesures de bioseguretat, especialment les destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.