Subvenció del PAES 2020-2021. Linia 1. Comptabilitat energètica

La Diputació de Girona en va atorgar una subvenció de 285 € per a la comptabilitat energètica de l’Ajuntament: enllumenat públic i serveis.

Aquesta import es reparteix al 50% a les anualitats 2020 i 2021.