Subvenció DDGI suport a les actuacions d’acondicionament i millora en equipaments esportius municipals 2021

La Diputació de Girona en la Junta de Govern de data 29 de juny del 2021 va resoldre favorablement a la concessió de la subvenció a l’Ajuntament de Pardines.

Concretament en la línia A2 de les subvencions per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2021, en concepte de canvi de la gespa a la pista de pàdel, per import de 3.534’48€.

L’actuació s’ha realitzat durant el mes d’octubre d’aquest any.