Subvenció atorgada per al foment de l’activitat física i l’esport de les comarques gironines 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona ha acordat en sessió ordinària del 21 de juny de 2022 la concessió a l’ajuntament de la subvenció amb el següent detall:

  • Línia A1
  • Objecte subvencionat: casal poliesportiu.
  • Import concedit: 1.616,00€
  • Import mínim a justificar: 1.650,00€

Aquest import va destinat al transport dels infants i joves al casal poliesportu del mes de juliol.