Restauració del Llibre Vell de Pardines

La Diputació de Girona a través de la seva subvenció per a projectes de gestió de documents i arxius dels ajuntaments de les comarques gironines (2021), ha acordat en la seva Junta de Govern de data 1 de juny, concedir l’import de 753,49€ a l’ajuntament de Pardines.

L’objecte de la subvenció és la restauració del llibre vell de Pardines.