Consulta pública prèvia Generalitat de Catalunya

Resta obert el tràmit de consulta pública prèvia a la redacció d’avantprojectes de llei al portal ParticipaGencat.
Per recollir les opinions i les demandes de la ciutadania catalana, així com per donar difusió de la consulta als grups específicament interessats, com ho són, entre altres, les entitats locals, les organitzacions associatives dels ens locals i de manera més específica les entitats representatives dels municipis rurals.

Es tracta dels avantprojectes de llei de governs locals de Catalunya i de l’Estatut dels municipis rurals.

Us deixem els enllaços:
– https://participa.gencat.cat/processes/MunicipisRurals
– https://participa.gencat.cat/processes/GovernsLocals