Concessió de subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària del passat 20 de juliol va acordar concedir a l’Ajuntament de Pardines la següent subvenció:

  • Títol: Concessió de subvenció per a inversions en habitatges destinats a polítiques socials, any 2021
  • Concepte: Obres habitatges de protecció oficial del c/ camp del Padró s/n.
  • Import: 21.104’44€

El cost total de l’actuació ha estat de 28.989,18€.