Perfil de contractant

Accedir al perfil del contractant de l’Ajuntament de Pardines

Anunci sobre contractació de subhastes forestals 2014


Zona d’aparcaments i dipòsit municipal


Adequació i millora del camí als veïnats de Vilaró i Can Barratort


Equipament Centre d’Interpretació Serra Cavallera


Pista de Tenis


Edifici per a serveis municipals Camp del Pedró i habitatges HPO 1a i 2a fase


Anunci sobre adjudicació definitiva d’un contracte d’obres


Xarxa de distribució d’aigua a Can Barratort i al veïnat de l’Orri


Edifici d’equipaments i serveis municipals