Edictes

Exercici: 2023 Bop: 227-0 Edicte: 9865 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informaci贸 p煤blica del pressupost, les bases d'execuci贸 i la plantilla de personal per a l'exercici de 2024
Exercici: 2023 Bop: 222-0 Edicte: 9662 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovaci贸 de l'oferta p煤blica d'ocupaci贸 de 2023
Exercici: 2023 Bop: 148-0 Edicte: 6412 AJUNTAMENT DE PARDINES - Cartip脿s municipal de 2023-2027
Exercici: 2023 Bop: 92-0 Edicte: 3785 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informaci贸 p煤blica de l'expedient de modificaci贸 de cr猫dit 5/2023
Exercici: 2023 Bop: 91-0 Edicte: 3732 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposici贸 p煤blica del compte general de l'exercici 2022
Exercici: 2023 Bop: 74-0 Edicte: 2863 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovaci贸 inicial del projecte d'urbanitzaci贸 del tram final del carrer Pardines
Exercici: 2023 Bop: 27-0 Edicte: 802 AJUNTAMENT DE PARDINES - Nomenament de funcionari de carrera. Arquitecte municipal
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10642 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovaci贸 de la convocat貌ria del proc茅s de selecci贸, pel sistema de concurs, de dues places de la plantilla de personal en execuci贸 de l'oferta p煤blica de l'any 2021, pel torn d'estabilitzaci贸 (Exp. 2021/381)
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10014 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovaci贸 d'una nova Ordenan莽a fiscal per al foment d'instal路lacions fotovolt脿iques
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10007 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovaci贸 inicial del projecte executiu de franges perimetrals de protecci贸 contra incendis de Pardines