L’estany del Tarter

L’estany del Tarter és un petit estany dins el terme municipal de Pardines, situat a 1.595 metres d’altitud, al vessant nord de la Serra Cavallera. Està envoltat de prats calcícoles i mesoxeròfils de muntanya mitjana i es troba als peus d’una tartera, d’on li ve el nom. Es tracta d’un petit estany d’uns 1.250 m², tot i que l’àrea inclosa dins la zona humida és, en conjunt, de 0,19 Ha. Aquest estany, junt amb la Bassa del Torrent de la Molina (o bassa de la serra de la Canya) i l’Estany de la Font de Baix, formava part de l’anterior zona humida “Estanys i basses de la Serra Cavallera” (de Codi 0770400). Aquella zona humida es va subdividir en tres zones humides independents, ja que es troben força separades i tenen característiques ben diferents.

L’estany del Tarter és molt freqüentat pel bestiar: Cavalls i vaques, que pasturen pels prats de l’entorn i dormen en les seves proximitats, fent-ne un ús molt intensiu. L’excessiu trepig del bestiar i l’eutrofització de les aigües provocada pels seus excrements han alterat les característiques ecològiques inicials, fent evolucionar els hàbitats originals cap a comunitats més banals.