III ROGAINING SERRA CAVALLERA

Per tercer any consecutiu el proper dia 24 de novembre de 2018 es durà a terme la Cursa d’Orientació anomenada Rogaining Serra Cavallera a Pardines.

Per segon any consecutiu els participants podran escollir entre una cursa curta (de 4 hores) o una cursa llarga (de 8 hores)

La cursa llarga (8h), forma part del calendari de curses oficials de la “Copa Catalana” i del campionat de la “Liga IbeRogaine”, sent obligatori participar en equips de 2, 3, 4, o 5 corredors. Les inscripcions es limitaran a 250.

La cursa curta (4h) queda oberta a participacions individuals o en equip. Es dona opció a participar de forma individual a la cursa curta, però sense opció a podi. Tractant-se d’una modalitat de curses per equip, la possibilitat de fer podi queda limitada a aquells que participen formant un equip. Les inscripcions es limitaran a 100.

Totes les modalitats comparteixen fites i terreny de competició. La diferència es troba en l’extensió del mapa, a la cursa curta serà menor i en conseqüència també disminuirà el número total de controls.

Per a més informació visiteu la pàgina web del club organitzador Aligots.