Composició del Ple

Jordi Hubach Claramunt. Alcalde i regidor de les àrees de:

 • Brigada municipal
 • Operatiu nevades
 • Urbanisme
 • Habitatge
 • Patrimoni
 • Esports
 • Presidència, Relacions Institucionals i Governació
 • Seguretat
 • Justícia

 

Jaume Morera Tarruella. Regidor de les àrees de:

 • Medi ambient i Sostenibilitat
 • Espais Naturals
 • Veïnats
 • Camins Rurals
 • Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Caça
 • Gestió forestal dels boscos de titularitat pública

 

Marta Desel Serra. Regidora de les àrees de:

 • Benestar Social i Família
 • Salut
 • Igualtat i Gènere
 • Ciutadania
 • Transports i Mobilitat
 • Joventut
 • Cultura
 • Festes populars
 • Ensenyament

 

Núria Pérez Desel. Regidora de les àrees de:

 • Hisenda, Finances i Pressupost municipal
 • Noves tecnologies de la informació i Telecomunicacions
 • Turisme i Fires
 • Participació ciutadana