Subvenció DDGI Accés a les noves tecnologies 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Extraordinària del dia 3 de maig de 2018, va acordar per unanimitat atorgar a l’Ajuntament de Pardines una subvenció de 614,98 € per finançar projectes per facilitar l’accés a les noves tecnologies, dins la línia de subvenció de Cooperació Econòmica i Cultura per a l’any 2018.

L’Ajuntament de Pardines ha destinat aquesta col·laboració econòmica a adquirir varis equips informàtics, els quals han permès millorar l’accés a les noves tecnologies.

Un exemple és l’adquisició i instal·lació d’un sistema de firewall o també anomenat tallafocs. El firewall no és res més que un sistema de software o de hardware (com en el nostre cas s’ha instal·lat un router) que permet una certa protecció en l’accés de les dades de l’Ajuntament davant a possibles intrusos.

A més, per tal de millorar la connectivitat a internet a través del wifi es va instal·lar un nou router amplificador de la senyal. 

Per altre banda, com ja es va posar de manifest l’any passat, la normativa aplicable i l’actual sistema de la informació i comunicació en general han obligat a l’administració local a impulsar de forma decidida l’administració electrònica.

Una bona mostra d’això és la implementació, de forma total des d’aquest mes d’octubre de 2018, de la versió completa del gestor d’expedients. Una de les despeses relacionades n’ha estat l’adquisició d’un lector de targetes perquè, en qualsevol lloc i moment, tant l’alcaldessa com els regidors que ho necessitin, puguin signar electrònicament des de l’ordinador portàtil de l’Ajuntament de Pardines, el qual també s’ha equipat d’un disc dur sòlid per a millorar la seva velocitat, ja que l’ordinador presentava un estat força deficient.

Finalment, i per tal de millorar l’atenció telefònica, s’ha adquirit un auricular inhalàmbric. Durant el dia es reben moltes trucades les quals necessiten donar resposta gairebé automàtica. D’aquesta manera creiem que es poden fer consultes al gestor d’expedients o a on calgui per tal d’agilitzar les respostes a donar al ciutadà que ho sol·licita.

El cost total de les actuacions per a millorar l’accés a les noves tecnologies ha estat de 669,50 €. Per tant, la Diputació de Girona ha aportat el 91,86% del seu cost; 614,98 € i l’Ajuntament ha aportat el 8,14%; 54,52 €. 

Exp. Número: 2018/2614

Actuació subvencionada: Accés Noves Tecnologies

Total subvenció: 614,98 €

logo ajuntament weblogo diputació de girona escut