Subvencions Diputació de Girona en actuacions en matèria forestal i prevenció d’incencis forestals

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 3 de juliol de 2018, va acordar, per unanimitat, concedir a l’Ajuntament de Pardines la subvenció de 3.582,01 €.

Vist que es va detectar un error en les subvencions concedides de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenibles i per a tractaments silvícoles de millora, Línia 1, en Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió Ordinària que va tenir lloc el passat 18 de setembre de 2018, va prendre, per unanimitat, aprovar l’esmena d’error i modificació de la subvenció concedida a l’Ajuntament de Pardines. L’import total de la subvenció va ascendir a 3.685,12 €, és a dir 103,11 € addicionals.

L’actuació es va centrar en la recuperació d’espais oberts del comunal de titularitat municipal anomenat “Emprius de Pardines”. La idea era fer una tallada d’arbrat en 2 ha, estassada mecanitzada en 2 ha, estassada manual en 1,5 ha i realitzar una trituració de les restes. El cost total de l’actuació ha ascendit a 4.094,58 €.

Des del consistori es creu que s’han assolit els objectius proposats.

Donat que la zona d’actuació es tractava d’un bosc disseminat molt ampli de pi petit i jove, ens ha estat més fàcil de treballar-hi que si hagués estat un bosc de pi vell i molt consolidat.  D’aquesta manera es creu haver aturat la colonialització del pi al vessant oest i sud-oest del Puig Cerverís i Balandrau, i l’objectiu principal, hem aconseguit recuperar les pastures durant uns quants anys. El rodal 4 de la forest de titularitat pública anomenada “Emprius de Pardines” CUP25, s’ha revaloritzat considerablement pel que fa al seu aprofitament. La qual cosa permetrà una millora substancial en la productivitat d’esmentat comunal.

fotos gfs 2018

Així doncs, l’aportació de la Diputació de Girona ha estat del 90% del cost total, i l’Ajuntament de Pardines el 10% restant de recursos propis.

Expedient: 2018/2252

Import concedit: 3.685,12 €

220px-Escut_de_Pardines.svg

logo diputació de girona escut